Streep eronder: conversie van de pensioenrechten

Streep eronder

Bij een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap moeten ook de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten verdeeld worden. Dat is een ingewikkelde kwestie. Laat u dus goed adviseren, om problemen in de toekomst te voorkomen.

Wanneer afwijken van de standaardverdeling

Wanneer ex-partners na de scheiding niets meer met elkaar te maken willen hebben, of er bestaat een groot leeftijdsverschil tussen beide, dan is het mogelijk om van de standaardverdeling van de pensioenrechten af te wijken. Dit kan door het definitief omzetten van het gedeelde ouderdomspensioen in een eigen ouderdomspensioen van de andere ex-partner: conversie.

Als beide ex-partners schriftelijk akkoord gaan, mag er van de wettelijke regeling van pensioenverdeling worden afgeweken. Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en het bijzonder nabestaandenpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex. Beiden krijgen zo een eigen polis.

Op die manier kunnen alle (financiële) banden verbroken worden, maar is het voor de ex-partner ook mogelijk om zelf te bepalen wanneer het pensioen ingaat. Ook loopt hij of zij geen risico’s als de echtgenoot die het pensioen heeft opgebouwd verhuist naar het buitenland en daarbij zijn of haar pensioenrechten meeneemt.

De nadelen van conversie

Er kleven echter ook nadelen aan. De achterblijver loopt na het overlijden van de voormalige partner het nabestaandenpensioen mis. Dit nabestaandenpensioen wordt namelijk samengevoegd met het gedeelte van de opgebouwde ouderdomspensioenrechten waar de ex-partner recht op heeft. De banden zijn met de echtscheiding financieel helemaal doorgeknipt en er zijn geen potjes of vergoedingen waar de ander nog aanspraak op kan maken. De ex-partner die voor conversie kiest, moet dus volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien.

Ook voor degene die het pensioen heeft opgebouwd zit er een nadeel aan conversie. Bij verevening zou na overlijden van de ex-partner de ander weer het volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie gaat dat niet op, u doet dan definitief afstand van de helft van het ouderdomspensioen. Laat u goed financieel adviseren over uw persoonlijke situatie als u een keuze moet maken over de verdeling van de pensioenrechten. Niet in alle gevallen zal conversie de beste oplossing zijn.

Heeft u vragen over de conversie van pensioenrechten?

Wilt u meer weten over de verdeling van de pensioenrechten of heeft u vragen over de voor- en nadelen van conversie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *