Samen scheiden? Samen komen we er wel uit

Nu jullie besloten hebben om te gaan scheiden, komt er een heleboel op je af. Er moeten veel praktische zaken geregeld worden. Daar komt bij dat een echtscheiding een emotioneel proces is en vaak zijn er ook kinderen bij betrokken. Dit zijn allemaal zaken waar ik jullie bij kan helpen. Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Het kennismakingsgesprek

Allereerst maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is gratis en staat echt in het teken van kennismaken. We gaan gezamenlijk een intensief traject in en dan moet er ook een klik zijn met elkaar. In het kennismakingsgesprek leg ik uit wie ik ben en hoe ik jullie ga begeleiden. In dit gesprek geef ik ook aan wat de kosten zijn voor de begeleiding en wat deze begeleiding inhoudt. Is het voor jullie beiden echt duidelijk dat jullie gaan scheiden, staan jullie daar alle twee achter en zijn jullie bereid om er samen uit te komen? Als dit helder is en jullie willen het traject samen met mij in, dan kunnen we van start.

Het intakegesprek

Voor het intakegesprek vraag ik jullie om de financiële gegevens mee te nemen. We maken een indeling van alle onderwerpen die lopende het traject besproken moeten worden. Denk daarbij aan partneralimentatie, kinderalimentatie, de eigen woning, pensioenverdeling, ouderschapsplan en vermogensverdeling. Maar misschien moet ook gesproken worden over een nalatenschap of een eigen bedrijf.

Vervolggesprekken

In de vervolggesprekken gaan we inhoud geven aan de punten die in het intakegesprek aan de orde zijn gekomen. Hoe wil je vorm geven aan de zorg voor de kinderen, bij wij gaan ze wonen, wel of geen co-ouderschap? Wie blijft in de woning wonen, moet deze misschien verkocht worden of koopt de één de ander uit?

Ook maak ik een alimentatie berekening volgens de Trema-normen (de officiële normen opgesteld door de Nederlandse rechters) en maak ik een vermogensopstelling. Hierdoor krijg je een duidelijk inzicht in je financiële situatie voor en na de scheiding en kun je goed geïnformeerd afspraken maken. De afspraken die jullie maken, zal ik gedurende het traject vastleggen in een convenant. Voor de afspraken over de kinderen stel ik een apart ouderschapsplan op.

Het convenant en ouderschapsplan

Als jullie overeenstemming hebben bereikt over al deze onderwerpen, kun je het convenant ondertekenen. Dit convenant met een eventueel ouderschapsplan wordt door de advocaat waar ik mee samenwerk ingediend bij de rechtbank. Dan duurt het ongeveer 4 weken totdat de rechter een besluit neemt over jullie scheiding, de zogenaamde beschikking.

De definitieve scheiding

De echtscheiding is pas definitief als de beschikking van de rechter ingeschreven is in het huwelijksregister van de gemeente waar jullie zijn getrouwd, of waar jullie het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Voordat deze beschikking ingeschreven kan worden, ontvang je van de advocaat de Akte van Berusting. Hiermee geef je aan dat de echtscheiding definitief ingeschreven kan worden. De datum van deze inschrijving is de definitieve scheidingsdatum.

Voor samenwonenden wordt de beschikking niet ingeschreven in een huwelijksregister. Zij ondertekenen het convenant en eventueel ouderschapsplan maar dit wordt niet ingediend bij de rechtbank. Tenzij jullie de afspraken in het convenant of ouderschapsplan willen bekrachtigen door de rechtbank. Dit kan het geval zijn als er partneralimentatie of kinderalimentatie is afgesproken.

De kosten

De kosten voor een echtscheiding hangen samen met jullie situatie. In het kennismakingsgesprek geef ik aan wat de kosten zijn van jullie scheiding. Dit is inclusief de kosten voor de advocaat en griffierechten. Dit is een all-in tarief zodat je vooraf weet waar je aan toe bent. En de dienstverlening stopt pas 2 maanden na de definitieve scheidingsdatum. Tot die tijd kun je altijd bij mij terecht voor al je vragen omtrent de echtscheiding.

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of wil je een kennismakingsgesprek aanvragen? Neem dan contact met mij op.