Scheiden: wat te doen met je pensioen?

Scheiden: wat te doen met je pensioen?

Bij een echtscheiding wordt er gekeken naar het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Niet alleen het ouderdomspensioen, maar ook het bijzondere partnerpensioen komt aan bod. Maar welke afspraken kunnen er over het ouderdomspensioen gemaakt worden bij een echtscheiding?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • De standaardverdeling volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Echtscheiding
  • Conversie van het pensioen
  • Afzien van de aanspraak op het pensioen

De standaardverdeling

Sinds 30 april 1995 is de Wet Verevening Pensioenrechten bij Echtscheiding (VPS) van kracht. Deze wet geeft aan dat de pensioenrechten die zijn opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, gelijk worden verdeeld over beide partners. Zelfs als er in het convenant niets wordt afgesproken over de pensioenen, geldt deze wet.

Conversie van het pensioen

Soms is het niet handig om het pensioen te verevenen. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer er een groot leeftijdsverschil is tussen beide partijen. Bij conversie wordt er gekeken naar de waarde van het pensioen op het moment van scheiden. Deze waarde wordt door tweeën gedeeld, gesplitst en het deel van de ex-partner wordt in een nieuw pensioen bij dezelfde pensioenuitvoerder ondergebracht. Dit is een pensioen zonder opbouw en de ex-partner kan beslissen wanneer dit pensioen wordt uitgekeerd. Conversie van de pensioenen betekent wel dat er voordat het convenant getekend wordt, toestemming moet zijn van de pensioenuitvoerders.

Afzien van pensioenen

Soms zijn de pensioenen van beide partners bijna gelijk in waarde, of willen partijen na de scheiding financieel helemaal niets meer met elkaar te maken hebben. Dan kunt u kiezen voor het over en weer afzien van de aanspraak op de pensioenrechten. Ieder behoudt dan zijn eigen pensioen zonder dat de ander daar een deel van krijgt. Let op dat veel pensioenuitvoerders een gerechtelijke beschikking nodig hebben voor het afzien van de pensioenrechten. Dat betekent dus dat voor geregistreerde partners zonder kinderen toch een echtscheidingsprocedure bij de rechter opgestart moet worden.

Heeft u vragen over wat u moet doen met uw pensioen bij een echtscheiding?

Welke van deze drie mogelijkheden is voor u de beste keus? Dat verschilt per situatie. Daarom werk ik samen met financiële experts zoals het Diensten Centrum Alkmaar. Heeft u vragen over uw pensioen bij een echtscheiding? Of heeft u ondersteuning nodig bij het maken van afspraken over uw pensioen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *