Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Scheiden is ook voor de kinderen een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis. Zekerheden vallen weg en het duurt lang voor iedereen weer zijn of haar draai heeft gevonden. Goede, heldere afspraken over de opvoeding en het welzijn van de kinderen kan dan veel schelen.

Ouderschapsplan verplicht

Op 1 maart 2009 is de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ ingevoerd. Eén van de belangrijkste wijzigingen in deze wet is de invoering van het verplichte ouderschapsplan. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn wettelijk verplicht zo’n plan op te stellen. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Minimumeisen aan een ouderschapsplan

Hoe ver die afspraken gaan mogen de ouders zelf bepalen. Er is echter wel een aantal minimumeisen over de inhoud. Het volgende moet in ieder geval in het plan staan:

 • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
 • de omgang met het kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders)
 • de manier waarop u elkaar informeert over de ontwikkeling van jullie kind
 • de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie minderjarige kind (kinderalimentatie)
 • hoe jullie met elkaar overleggen over belangrijke zaken die jullie kind aangaan

Daarnaast moeten ook formele zaken goed geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de inschrijving bij de gemeente of het aanvragen van een paspoort of visum.
De kinderen hebben ook inspraak in het opstellen van het ouderschapsplan. In het verzoekschrift tot echtscheiding moeten jullie ook vermelden op welke manier jullie dat gedaan hebben.

Afspraken over de toekomst

Hoewel uw hoofd er waarschijnlijk nog niet naar staat, zullen u en uw ex-partner ook over situaties in de toekomst afspraken moeten maken. Denk daarbij aan vragen als:

 • het gaat slecht op school, heeft ons kind leerondersteuning nodig?
 • naar welke basis- of middelbare school gaat het?
 • welke sport gaat het doen (en wie rijdt op zaterdag naar de wedstrijden)?
 • volmacht in kritieke situaties?
 • behandeling bij ziekte?
 • normen en waarden, wat vinden we belangrijk in de opvoeding?
 • hoeveel zakgeld krijgt ons kind, welke bedtijden, wat mag wel en wat echt niet)?
 • hoe financieren we een eventuele vervolgstudie?

Periodiek herevalueren

Vergeet daarnaast niet af te spreken om periodiek het ouderschapsplan door te nemen. Situaties veranderen, kinderen worden groot, er is veel wat u nu nog niet kunt voorzien.
Aanpassingen op het ouderschapsplan kunt u onderling maken. Het is dan verstandig deze wijzigingen schriftelijk te maken in tweevoud, voorzien van dagtekening en uw beider handtekening. Deze afspraken gelden daarna en hoeven niet door een rechter bekrachtigd te worden.

Afspraken worden in het algemeen beter nageleefd als ze duidelijk en bondig zijn geformuleerd. U weet wat u van elkaar mag verwachten. Bovendien geeft het uw kinderen duidelijkheid en stabiliteit in hun leven.

Een standaardplan bestaat niet

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit (Marit Tomassen, 2015), bleek dat het verplichte ouderschapsplan niet zorgt voor minder juridische vervolgprocedures.
Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat ‘een groot deel van de ingediende ouderschapsplannen die Tomassen voorbij zag komen, bestond uit van het internet geplukte standaardplannen, die niet of heel summier waren ingevuld.’ (Volkskrant 16-5-2015) Ongeveer een kwart van de ouderschapsplannen schaart Tomassen in de categorie ‘zeer vaag’.

In goed overleg, met zo min mogelijk conflicten, komen tot een helder en werkbaar ouderschapsplan. Ook daarbij kan ik u van dienst zijn.

Heeft u vragen over het ouderschapsplan?

Wilt u meer weten over hoe een ouderschapsplan wordt opgesteld? Heeft u hulp nodig bij het maken van een werkbaar ouderschapsplan? Of bent u op zoek naar begeleiding of advies? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *