Fifty-fifty: De standaardverdeling volgens de WVPE

Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan moet er veel geregeld worden. Wie blijft in het huis wonen? Wie gaat voor de kinderen zorgen? Maar ook: wie krijgt het servies en wie de eettafel? Er moeten echter ook zaken geregeld worden die u pas later in uw leven zult gaan merken.

Laat u adviseren

Bij een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap moeten ook de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten verdeeld worden. Dat is een ingewikkelde kwestie. Laat u dus goed adviseren, om problemen in de toekomst te voorkomen.

Gelijke verdeling door de WVPE

Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Echtscheiding (WVPE) moeten rechten aan ouderdomspensioen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd gelijk worden verdeeld, ongeacht wie het pensioen daadwerkelijk heeft opgebouwd. De pensioenmaatschappij moet dit administreren, zodat ieder zijn/haar deel van het pensioen direct krijgt op de datum van pensionering.

Stel het pensioenfonds op de hoogte

Het pensioenfonds moet natuurlijk wel van uw scheiding op de hoogte zijn. Hiervoor stuurt u het pensioenfonds het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen. Dit moet u binnen 2 jaar na de scheiding doen. Doet u dit niet op tijd, dan vervalt het rechtstreekse recht op uitbetaling door de pensioenuitvoerder aan degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. Hij of zij houdt wél recht op een deel van het ouderdomspensioen, maar is dan afhankelijk van de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd voor uitbetaling van haar of zijn deel.

Uitzonderingen bij overlijden

Addertje onder het gras bij de standaardverdeling is dat als degene die het pensioen heeft opgebouwd overlijdt, alle rechten op ouderdomspensioen vervallen, dus ook die van de ex-partner. Die blijft dan zonder ouderdomspensioen achter. Als de ex-partner echter eerder overlijdt, dan krijgt degene die het pensioen heeft opgebouwd het aan de ander toebedeelde deel als extra pensioen weer terug.

Daarnaast is de ex-partner afhankelijk van het moment waarop de ander met pensioen gaat. Pas vanaf dat moment worden ook haar/zijn pensioenbetalingen overgemaakt.

Soms is het niet handig om het pensioen te verevenen. Wanneer er een groot leeftijdsverschil is tussen beide partijen bijvoorbeeld. Dan is een andere afspraak verstandiger.

Heeft u vragen over de standaardverdeling?

Wilt u meer weten over de Wet Verevening Pensioenrechten bij Echtscheiding (WVPE)? Of heeft u wellicht vragen over de standaardverdeling? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *