Afzien van de aanspraak op het pensioen

Niet delen

Bij een echtscheiding hebben u en uw aanstaande ex allebei recht op een deel van elkaars pensioen. U kunt dat door middel van een standaardverdeling doen, of door conversie. U kunt samen ook concluderen dat u elkaars ouderdomspensioen niet wilt. Bijvoorbeeld als u en uw ex-partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. Over en weer pensioenen delen zou dan wat omslachtig zijn en de banden die u juist wilt doorsnijden, onnodig lang in stand houden.

Leg uw afspraken vast

Deze afspraken moet u wel vastleggen in het echtscheidingsconvenant, de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden. Een afschrift hiervan stuurt u vervolgens op naar de pensioenuitvoerder(s). Zodat uw afspraken ook voor hen helder zijn en zij deze ook zo kunnen uitvoeren. Let op dat veel pensioenuitvoerders een gerechtelijke beschikking nodig hebben voor het afzien van de pensioenrechten. Geregistreerde partners zonder kinderen zullen dan toch een echtscheidingsprocedure bij de rechter moeten opstarten.

Wet Verevening Pensioenrechten

Heeft u vóór 1 mei 1995 huwelijkse voorwaarden opgemaakt, waarbij het pensioen buiten de te verdelen gemeenschap valt? Door de invoering van de Wet Verevening Pensioenrechten zult u het ouderdomspensioen toch met uw ex-partner moeten delen. Wilt u dit niet, dan moet u, uiteraard in samenspraak, nieuwe afspraken maken in het echtscheidingsconvenant. Laat u hierover goed voorlichten.

Heeft u vragen over afstand doen van uw pensioenrechten?

Wilt u weten welke afspraken u dient vast te leggen en welk document hiervoor het meest geschikt is? Of heeft u andere vragen over het afstand doen van uw ouderdomspensioen ? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *